سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

نوشته ها


بسم الله الرحمن الرحیم

نیاز به دعا و نیایش، ریشه در عمق وجود آدمی دارد و از همان روز که گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، این نیاز را در نهاد و فطرت او بر جای گذاشتند و از همین روست که در درازای تاریخ – از آدم ابوالبشر تا انسان متجدد امروز- و در پهنه جغرافیا –ازدورافتاده ترین قبایل، تا جوامع مدرن و صنعتی- بازار دعا و نیایش همواره گرم و پررونق بوده است و انسانها، از هر قوم و قبیله ای که بوده اند و در هرکجای تاریخ که می زیسته اند، به اشکال گوناگون، آیین دعا و نیایش برپا می کرده اند و حوائج خویش را از معبود خود می طبیدند.

ادامه مطلب: آدمی و دعا و نیایش

لینک های حوزوی

اوقات شرعی