سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

بحول الله و قوّته
دروس سال تحصیلی ۹۶ ـ ۹۵ 
مدرّس: سیّد محمّدصادق علم الهدی
حوزه علمیه قم
 
۱ ـ پایه‌۷
رسائل (۱)
از ابتدا (مبحث قطع و ظنّ) 
ساعت ۸ صبح
مدرسه آیت الله گلپایگانی (قده)، مدرس۳۶
تاریخ شروع: ۲۴ شهریور ۹۵
 
۲ ـ پایه ۹
کفایه (۲)
مبحث ضدّ  
ساعت ۹ صبح
مدرسه آیت الله گلپایگانی (قده)، مدرس۵۹ (زیرزمین)
تاریخ شروع: ۲۴ شهریور ۹۵
 
۳ ـ خارج اصول عملیه
از ابتدا
روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت ۱۰ صبح
مدرسه آیت الله لنگرودی (قده)، شعبه۱ (خ انقلاب، ک ۵)، مدرس۴
۴ ـ خارج فقه
از ابتدای مبحث اجتهاد و تقلید
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت ۱۰ صبح
مدرسه آیت الله لنگرودی (قده)، شعبه۱ (خ انقلاب، ک ۵)، مدرس۴
 
۵ ـ حلقه ثالثه
از ابتدای جلد ۲ (اصول عملیه)
بعد از نماز عشاء
مدرسه آیت الله لنگرودی (قده)، شعبه۲ (خ معلّم، روبروی مسجد سلماسی)، مدرس۱۱
 تاریخ شروع: ۲۴ شهریور ۹۵
 
توجّه: تغییرات احتمالی متعاقباً از طریق کانال اعلام خواهد شد:

https://telegram.me/Alamolhoda_ir

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی