سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

بسمه تعالی

به حول و قوه الهی

درس خارج‌ اصول از روز یکشنبـه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

از ابتدای مبحث ادلهٔ‌ عقلی

توسّط استاد سیّد  محمّد  صادق علم الهدی

دنبال خواهد شد.

شایان ذکر است که کاربردی بودن و پرهیز از مباحث بی‌ثمر یا کم‌ثمر و تمرکّز بر بحث های مهم و مؤثّر اصولی، خصوصیاتی است که در درس مزبور مدّ نظر است.

مکان: مدرسه آیت... لنگرودی (شعبه۱؛ خ انقلاب، ک 5)، مدرس 4

زمان: ساعت 10 صبح

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی