سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

به سایت رسمی استاد
سیّدمحمّدصادق علم‌الهدی
مدرّس سطح عالی و خارج
حوزۀ علمیّه قم

خوش آمدید.
فهرست دروس استاد
در سال تحصیلی 91-90

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فایل صوتی دورۀ فشرده کفایه 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درباره کتاب حلقات
ـــــــــــــــــــــــــ
ارسال سؤال

ـــــــــــــــــــــــ
گفتگو با استاد

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی